Page 3 - KOSEOGLU-KATALOG
P. 3

HAKKIMIZDA


       Firmamız 1957 yılında Anka-
       ra Siteler’de Ali Köseoğlu (Kara
       Hasan lakaplı) tarafından, Köse-
       oğlu Orman Ürünleri adı altında
       kurulmuştur. Kereste ticareti ile
       faaliyetlerini hızla devam etti-
       rerek zamanla başarılı firmalar
       arasında yerini almıştır.

       Hızla büyüyen firmamız 2002
       yılında ise sektör değişikliği
       yapma kararı almış olup deko-
       ratif panel kapı ürünleri konu-
       sunda uzmanlaşarak Köseoğlu
       İç Mekan Kapıları adı altında
       seri üretim yapan bir fabrikaya
       dönüşmüştür. Firmamız iç ve
       dış piyasa ihtiyaçlarını karşıla-
       ma doğrultusunda kaliteli üre-
       tim ve Ar-Ge çalışmaları esasıy-
       la başarılı çalışmalar yapmıştır.
       Otomatik ve bilgisayar destekli
       CNC makineleri yardımıyla üre-
       timdeki marjinal fayda maksi-
       mize edilmiştir.

       Tescil belgesi ile markalaşan fir-
       mamız TSE ve ISO 9001-2000
       Kalite Yönetim Sistem Belgeleri
       ile satış, montaj ve satış sonrası
 köseoğlu   nı devam ettirmektedir.
       hizmetlerde kaliteli çalışmaları-


       Müşteri memnuniyeti ilkesini
       benimsemiş olan firmamız, An-
       kara ve diğer şehirlerdeki ba-
       yileri aracılığı ile de daha geniş
       kitlelere hizmet vermektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8