Page 2 - KOSEOGLU-KATALOG
P. 2

HAKKIMIZDA


                                                  Firmamız 1957 yılında Anka-
                                                  ra Siteler’de Ali Köseoğlu (Kara
                                                  Hasan lakaplı) tarafından, Köse-
                                                  oğlu Orman Ürünleri adı altında
                                                  kurulmuştur. Kereste ticareti ile
                                                  faaliyetlerini hızla devam etti-
                                                  rerek zamanla başarılı firmalar
                                                  arasında yerini almıştır.

                                                  Hızla büyüyen firmamız 2002
                                                  yılında ise sektör değişikliği
                                                  yapma kararı almış olup deko-
                                                  ratif panel kapı ürünleri konu-
                                                  sunda uzmanlaşarak Köseoğlu
                                                  İç Mekan Kapıları adı altında
                                                  seri üretim yapan bir fabrikaya
                                                  dönüşmüştür. Firmamız iç ve
                                                  dış piyasa ihtiyaçlarını karşıla-
                                                  ma doğrultusunda kaliteli üre-
                                                  tim ve Ar-Ge çalışmaları esasıy-
                                                  la başarılı çalışmalar yapmıştır.
                                                  Otomatik ve bilgisayar destekli
                                                  CNC makineleri yardımıyla üre-
                                                  timdeki marjinal fayda maksi-
                                                  mize edilmiştir.

                                                  Tescil belgesi ile markalaşan fir-
                                                  mamız TSE ve ISO 9001-2000
                                                  Kalite Yönetim Sistem Belgeleri
                                                  ile satış, montaj ve satış sonrası
                               köseoğlu               nı devam ettirmektedir.
                                                  hizmetlerde kaliteli çalışmaları-


                                                  Müşteri memnuniyeti ilkesini
                                                  benimsemiş olan firmamız, An-
                                                  kara ve diğer şehirlerdeki ba-
                                                  yileri aracılığı ile de daha geniş
                                                  kitlelere hizmet vermektedir.
   1   2   3   4   5   6   7